Bánh xích TEREX DEMAG CC 2500-1- 500t sx 2004

Bánh xích TEREX DEMAG CC 2500-1- 500t sx 2004

Giá sản phẩm: 0 VNĐ

 • Thông tin chi tiết
 • Sản phẩm cùng loại
 • Make: Terex Demag
  Type: CC 2500-1
  Year: 2004
  - SH  18.0 - 72.0 m
  - SH/LH  42.0.- 90.0 m
  - SSL  30.0 - 72.0 m SL
  - Radius 11.0/13.0/15.0 m Vario
  - SSL/LSL 78.0 – 114.0 m
     SW  HA 24.0 – 60.0 m + HI 18.0– 72.0 m
  -  SWSL  HA 30.0 – 72.0 m + HI24.0 – 72.0 m
  -  SFSL  HA 30.0 – 72.0 m + HI 24.0– 72.0 m
  -  LFVL  HA 42.0 – 72.0 m + LFVL 12.0 m