MAN 2008 26-480

MAN 2008 26-480

Cơ cấu nhóm Máy kéo
Năm 11/2008
Hiệu suất 353 kW (480 hp)
Lớp phát xạ Euro2

Giá sản phẩm: 0 VNĐ