MAN 18,440 4x2 BLS-EL

MAN 18,440 4x2 BLS-EL

Ứng dụng Giao thông đường dài
Tòa nhà Chuẩn máy kéo
Năm 04/2011
Hiệu suất 324 kW (441 hp)
Mileage 426.810 km
Lớp phát xạ EEV

Giá sản phẩm: 0 VNĐ