phosphatidylserin ( thuốc chống đột quỵ )

phosphatidylserin ( thuốc chống đột quỵ )

100 mg Phosphatidylserin-Pulver (mind. 99 mg Phospholipide, davon mind. 40 mg Phosphatidylserin), 100 mg L-Glutamin, 50 mg Phosphatidylcholin-Pulver (mind. 48,5 mg Phospholipide, davon mind. 15 mg Phosphatidylcholin)

Giá sản phẩm: 0 VNĐ